LeutjeLaifde
Voor moeder en kind.


 

Algemene voorwaarden

 

 

LeutjeLaifde, praktijk voor moeder en kind verder omgeschreven als, LeutjeLaifde verzorgt verschillende soorten massages, biedt zwangerschapsmassage, cursussen babymassage en draagconsulten . Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door LeutjeLaifde aangeboden diensten. De algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan een van de aangeboden diensten. LeutjeLaifde verleent geen medische, geen fysiotherapeutische, geen sport en geen erotische massages. Bij medische klachten dien je met je behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een massage te ondergaan of een cursus te starten. 

Massage

- Een afspraak voor een massage, mondeling of via e-mail gemaakt, is bindend. Annulering van een massage is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt de massage in rekening gebracht.

- Bij ziekte of uitval van de masseur zal LeutjeLaifde je zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. LeutjeLaifde zal in overleg zo spoedig mogelijk tot een alternatieve datum komen.

- Elke behandeling dient na afloop contant en zoveel mogelijk gepast te worden afgerekend.

- LeutjeLaifde heeft het recht de massage te annuleren, indien er, naar het oordeel van LeutjeLaifde, geen sprake is van een hygiënische situatie. De massage dient afgerekend te worden.

- LeutjeLaifde heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in een massage van LeutjeLaifde en de tarieven aan te passen. Een overzicht van actuele tarieven is op de website te vinden. 

Cursus

- Je schrijft je in voor een cursus babymassage of een workshop ergonomisch dragen van LeutjeLaifde door het digitale inschrijfformulier in te vullen. Door het versturen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden van LeutjeLaifde. Na het inschrijven ontvang je via e-mail een factuur met betalingsgegevens. Prijzen zijn incl. BTW. Betaling vindt plaats per bank/giro o.v.v. het factuurnummer. Je definitieve inschrijving voor een cursus volgt na ontvangst van het cursusgeld door LeutjeLaifde. Je ontvangt hiervan een bevestiging via e-mail. Wanneer het cursusgeld niet voorafgaand aan de cursus door LeutjeLaifde is ontvangen, kan LeutjeLaifde je deelname aan de cursus weigeren.

- Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.

- Ontbinding van je inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op je rekening worden teruggestort onder inhouding van 20% van het cursusgeld voor gemaakte kosten.

- Bij ontbinding van je inschrijving binnen 7 dagen voor de cursus wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens wanneer je voortijdig de cursus beëindigt.

- Annulering van deelname aan een cursus door overmacht is mogelijk mits dit aangetoond kan worden. In overleg kun je aan een nieuwe cursus meedoen, mits er voldoende plaats is. Het betaalde cursusgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.

- Wanneer je een cursusdag niet aanwezig kunt zijn, kun je dit via e-mail of telefoon doorgeven, liefst minimaal 24 uur voor de les. Terugbetaling van het cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk. Wel kan LeutjeLaifde je voorafgaand aan de volgende les kort bijpraten over de les die je gemist hebt.

- Indien blijkt dat het ten behoeve van je kind niet verstandig is de cursus voort te zetten, zullen we kijken naar de mogelijkheden. In sommige gevallen kan een groepscursus bijvoorbeeld tegen bijbetaling omgezet worden in privé-lessen. Terugbetaling van het cursusgeld is in principe niet mogelijk.

- Mocht een cursus door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft LeutjeLaifde het recht een andere datum vast te stellen. Mocht je hier niet aan deel kunnen nemen dan heb je recht op terugbetaling van het cursusgeld.

- Bij ziekte of uitval van de docente voor een cursusdag zal LeutjeLaifde je zo snel mogelijk op de hoogte brengen. LeutjeLaifde zal zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte of uitval van de docente heb je geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.

- LeutjeLaifde heeft het recht een ouder en kind van deelname uit te sluiten.

- Bij opgave van bepaalde medische condities kan LeutjeLaifde besluiten een ouder en kind te weigeren voor deelname aan de cursus. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat LeutjeLaifde, ouder en kind verdere deelname aan de cursus ontzegt.

- LeutjeLaifde kan door cursisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van de door hen geleerde massage. Deelname aan een cursus van praktijk voor moeder en kind geschiedt volledig op eigen risico en je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen. 

- LeutjeLaifde is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is LeutjeLaifde aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen.

- LeutjeLaifde is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de reader LeutjeLaifde die wordt verstrekt tijdens een cursus. De reader van LeutjeLaifde mag niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is cursisten niet toegestaan de reader van LeutjeLaifde te gebruiken voor commerciële doeleinden of te kopiëren ten behoeve van derden. De auteursrechten berusten bij LeutjeLaifde.

- Bij inschrijving voor een cursus van LeutjeLaifde worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

- Er wordt een cursistenlijst samengesteld die, samen met foto's aan het einde van een cursus naar de deelnemers wordt gemaild. Mocht je geen prijs stellen op informatie van andere deelnemers en/of niet willen dat jouw gegevens met medecursisten worden gedeeld dan kan je dit per e-mail aan LeutjeLaifde laten weten.

- Je persoonlijke en medische gegevens en die van je kind worden nooit aan derden verstrekt.

- LeutjeLaifde kan, na jouw toestemming, beeld- en/of geluidsopnamen maken tijdens een cursus en deze gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een cursus door een cursist is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere cursisten.

- LeutjeLaifde heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een cursus van LeutjeLaifde en de tarieven aan te passen.

    

 

Copyright, LeutjeLaifde, voor Moeder en Kind, alle rechten voorbehouden.